Ekonomie

Boj proti kriminalitě mladistvých? Snižme ekonomickou nerovnost

Je teplý letní večer. V parku okolo lavičky postává skupinka mladých odněkud z Queens. sedmnáctiletý John Smith má pocit, že se na něj mladší Peter Black kouká divně. Okřikne ho a po krátké roztržce John vytáhne zbraň a patnáctiletého Petera zastřelí.

Phillip ve svých 21 letech vstoupí do pokoje svého nevlastního otce bez zaklepání. Strhne se hádka – proč Phillip nerespektuje víc soukromí svého otčíma? Po několika minutách Phillip svého nevlastního otce ubodá.

Mark pracuje v kanceláři se třemi kolegy. Po tom, co několik měsíců snáší drobné pošťuchování, všechny tři zastřelí a nakonec obrátí zbraň proti sobě.

Jména jsou pozměněná, ale všechny tři události se staly a objevily se ve zprávách. I když na první pohled nevypadají ničím propojeně, tak všechny dokazují, jak hluboký a přehlížený je vztah mezi ekonomickou nerovností a mírou kriminality, specificky vražd.

Pokaždé když taková událost vyvolá větší než mírné veřejné pohoršení, dočkáme se od zákonodárců rad a tipů jako: zavedení lepších kamerových systémů, posílení pravomocí policie nebo zpřísnění trestů. Ale pomůžeme si v něčem? Dodnes neexistuje důkaz, že by kamery zaručovaly výrazné snížení kriminality nebo že zpřísnění trestů představuje racionální politický přístup.

Tvůrci zákonů totiž rádi přehlížejí sociologický aspekt násilných trestných činů. V systému, kde je primárním zdrojem sociálního statusu ekonomické postavení, sahají lidé odstrčení na spodní konec společenského k zoufalým prostředkům, aby uchránili jakýkoliv respekt, kterého se jim dostává z jiných zdrojů. Proto stačí i zdánlivě malicherná záminka a John, Phillip nebo Mark sáhnou po zbrani.

Tento princip je ještě patrnější u lidí v adolescenci a rané dospělosti. V tomto období probíhá nejtvrdší zápas o společenské postavení, které je samozřejmě provázáno i se sexuální atraktivitou jedince. Tím se vysvětluje i to, proč je většina pachatelů i obětí vražd mužského pohlaví. Od muže se očekává, že bude živit rodinu. Lepší postavení v tlupě znamená větší kus kořisti. Zbytku pračlověčího mozku v nás přijde vražda jako perfektně racionální jednání.

Naši předci v jeskyních se s tímto ovšem nepotýkali. Prvobytně pospolité společnosti přirozeně tuto společenskou nerovnost dovedly eliminovat. My ovšem můžeme taky. Stačí jenom začít řešit příčinu problému.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *